Do czego prowadzi sojusz polityki z ołtarzem

Powołanie księdza Tymoteusza Szydło zostało wykorzystane przez rządzącą partię do celów wizerunkowych. Niestety właśnie te działania spowodowały, że syn Szydło stracił wiarygodność w swojej posłudze jako osoba bezstronna. Zaczął być kojarzony z określoną partią i przekonaniami, mimo że tego nie chciał.

zobacz więcej

Jak rozumiem przemowę Olgi Tokarczuk

W kontekście przemowy Olgi Tokarczuk wyrażam obawę, że agresywno-kapitalistyczne podejście dzisiejszego świata, które we wszystkim stara się widzieć pieniądze prowadzi nas ludzi do coraz większego nihilizmu. Dlaczego tak się dzieje?

zobacz więcej

Światło widzialne

Światło jest w swojej naturze falą elektromagnetyczną, czyli powarzającym się zaburzeniem energi elekromagentycznej w jakimś ośrodku. Fala ta posiada swoją częstotliwość oraz długość. Na tej podstawie definujemy czym jest światło.

zobacz więcej

Za spiżową bramą, czyli recenzja książki Sodoma

Watykan wydaje się nam być miejscem świętym, w którym ludzie powinni świecić przykładem cnót i moralności. Tymczasem ten utopijny obraz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To miejsce pełne intryg, zakulisowej polityki, zazdrości, a przede wszystkim obłudy. Taki obraz wyłania się z książki Sodoma francuskiego pisarza Frédérica Martela, który przez cztery lata prowadził reporterskie śledzctwo w Watykanie. W tym kontekście przypominają się spostrzeżenia Marcina Lutra, który doznał emocjonalnego szoku, kiedy odwiedził Watykan i zobaczył, jak żyje duchowieństwo. Od tego czasu zmieniło się szczególnie jedno – wszystko to jest bardziej zawaluowane, po zasłoną podwójnego życia jakie prowadzi watykański kler. Z tego też wynika homofobiczność Kościoła, która jest wyrazem strachu przed ujawnieniem tego jak się prowadzą papieże, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi oraz księża, którzy jak się okazują nie biorą sobie do serca słów Chrystusa o tym, że prawda wzywala. Książka zwiera wiele ciekawych wątków,  skupię sie teraz jednak na jednym. Dlaczego tak jest, że kler cechuje homofobia oraz mizoginia? Odpowiedź na to pytanie w szerszym kontekście pokazuje bowiem, czego boimy się wszyscy – niezależnie od preferencji seksualnej czy płci.

zobacz więcej

Światło jako fala elektromagentyczna

Światło jest falą elektromegnetyczną, ale co to de facto oznacza? Spróbujmy przyjrzeć się co stoi za pojęciem fala elektromagnetyczna.

zobacz więcej

Gestalt. Jak grupujemy informacje wzrokowe?

System nerwowy specjalizuje się w dekodowaniu informacji wzrokowej. Po pierwsze energia świetlna (fala elektromagentyczna) zostaje przekształcona w impuls nerwowy. Już na etapie siatkówki następuje specjalizacja tego jakie składowe informacji wzrokowej zostają przekazywane. Co więcej mózg również wysyła informacje do siatkówki. Umysł ludzki podnadto cechuje pewna właściwość, którą zauważyli psychologowie działający w nurcie Gestalt. Umysł dąży bardziej do postrzegania ogółu, niż pojedynczych elementów.

zobacz więcej

Natura światła. Elementarne fotony

Jak to się dzieje, że coś co istniejące jako osoby skończony byt jest odbierane przez inny byt? Jak to się dzieje, że inny byt doświadcza innego bytu? Co łączy te dwa byty? Łączy ich czasem dotyk, ciepło, dźwięk, ale przede wszystkim światło. Czym jest więc światło? Jaka jest jego natura?

zobacz więcej

Religia prawa a religia ducha

Żadna religia nie powinna dominować prawa. Prawo powinno być oparte na prawach człowieka. Powoływanie się na święte księgi w kształtowaniu prawa jest czymś naganym, gdyż  narzuca poglądy danej religii innym ludziom, którzy nie są jej wyznawcami, czyli naursza się prawo do wolności sumienia. Poza tym opieranie się bezpośrednio na religii w kształtowaniu prawa prowadzi do degradacji samego znaczenia religi dla człowieka. Następuje przesunięcie środka ciężkości z rozwoju własnej duchowości na źródło postępowania. Prawa powinny być kształtowane na fundamentalnym prawie każdego człowieka do decydowania o swoim życiu i obowiązku poszanowania takiego prawa względem innych osób. Istnieje różnica między religią prawa a religią ducha.

zobacz więcej

Stara i nowa droga wzrokowa

W mózgu istnieją dwie główne drogi percepcji wzrokowej. Powoduje to, że pewne informacje wzrokowe są przetwarzane szybciej i nie znikają, kiedy uszkodzimy korę potyliczną.

zobacz więcej

Jak widzimy? Zarys percepcji wzroku

Poprzez wzrok odbieramy najwięcej informacji o świecie. Narząd wzroku jest mocno wyspecjalizowany w odbieraniu różnych infomrmacji ze środowiska. Oddzielne drogi neuronowe analizują kluczowe jego aspekty. To jak widzimy, wynika z budowy naszego aparatu wzrokowego oraz budowy mózgu. Percepcja wzroku prowadzi poprzez nasz układ nerwowy.

zobacz więcej
1 2 3 4
Share via