Gestalt. Jak grupujemy informacje wzrokowe?

System nerwowy specjalizuje się w dekodowaniu informacji wzrokowej. Po pierwsze energia świetlna (fala elektromagentyczna) zostaje przekształcona w impuls nerwowy. Już na etapie siatkówki następuje specjalizacja tego jakie składowe informacji wzrokowej zostają przekazywane. Co więcej mózg również wysyła informacje do siatkówki. Umysł ludzki podnadto cechuje pewna właściwość, którą zauważyli psychologowie działający w nurcie Gestalt. Umysł dąży bardziej do postrzegania ogółu, niż pojedynczych elementów. Na tym prawie wyodrębnili zasady, na podstawie których mózg grupuje informacje:

 • zasada bliskości – elementy grupowane są względem bliskości (odległość od przedmiotów prowadzi do ich grupowania),
 • zasada podobieństwa – elementy wyglądające na podobne (kolor, kształt, jasność) grupowane są razem,
 • zasada dobrej kontynuacji (domknięcia) – mózg grupuje elementy tworzące jakiś określony kształt w jedną grupę,

  Zasada domknięcia

  Układ kropek powoduje, że widzimy określony kształt.

 • zasada grupowania – elementy otoczone jedną linią są grupowane razem,
 • zasada przyzwyczajenia – doświadczenie i przyzwyczajenie sprawia, że grupujemy coś w jeden obiekt,

  Zasada domknięcia

  Czewony, żółty i zielony ułożony w tym położeniu interpretujemy jako światła drogowe.

 • zasada figur – tło – umysł interpetuje jakiś obiekt jako figurę nadając jej kształt oraz granicę i w ten sposób wydorębniając ją z tła, które staje się w ten sposób nie jako bezkształtne,

  Figura - tło

  Co widzisz? Twój mózg korzysta z zasady figury – tło w ocenie.

 • zasada ruchu pozornego – szybko wyświetlne po sobie statyczne obrazy prowadzą do wywołania złudzenia ruchu – na tej podstawie wykorzystujemy taśmę filmową do stworzenia ruchu,
 • zasada „wspólnego losku  – elementy, które poruszają się w tym samym kierunku uważane są za grupę

Znalezione obrazy dla zapytania birds free photos

 • zasada zgodności z chwilowym nastawieniem – jeśli oczekujmy, jakiegoś bodźca wzrokowego, to gdy on się pojawi, szybciej go zauważymy.
Related Posts
Share via