Fun jako współczesna postawa życia

Fun to dziś sposób bycia, który zyskuje na popularności i staje się kulturową normą. Kto nie jest fun, jest smutasem, a więc kimś z kim nie warto się zadawać. Życie powinno być przyjemne, radosne i pozbawione większych problemów. Ważna jest przyjemność. Co dokładnie kryje się pod taką postawą?

Natura funu

Fun (ang. ubaw, zabawa) zawiera w sobie przekonanie, że wszystko jest środkiem do dobrego nastroju wynikającego z luźnego podjścia do życia. Stąd można i należy wyśmiewać wszystko, co jednostka uważa za zabawne. Zasadniczą cechą funu jest, aby pokazać, że jednostki nic nie rusza i w ten sposób udowodnić, że jednostka jest silna. Można się wygłupiać, poniżać, wyśmiewać, ale nie można pokazać, że w jakimkolwiek odcieniu to emocjonalnie dotyka. Inne emocje, niż zawolenie są bowiem oznaką słabości. Stąd funowi nieobce jest poczucie cynizmu, sarkazmu czy nietolerancji. W stanie fun nie ma natomiast miejsca na autentyczną refleksje, wrażliwość, współczucie oraz empatię. Tu wszystko jest środkiem do uzyskania dobrego nastroju. Stan fun stawia wyraźną granicę między odczuwaniem innych uczuć niż beztroskie zadowolenie. Przy czym radość ta wydaje się dość płytka.  Nie płynie ze spokojnego wnętrza, więć musi się karmić się coraz to nowymi sposobami na wygłupianie się lub wyśmiewanie. Potrzeba jest stałego paliwa z zewnątrz. Stan fanu zawiera w sobie sporą dawkę egocentryzmu, gdyż najważniejszy jest stan pobudzenia jednostki i jej dobry humor. Wszyskto powinno służyć do utrzymania tego stanu. Fun jest objawem narcyzmu, który jest dominującą postawą naszych czasów.

Fun jako norma społeczna

Stan fun w dzisiejszym społeczeństwie staje się czymś powszechnym i coraz bardziej akceptowanym jako norma społeczna. Stan funu jest czymś wyrasta z poczucia beztroskości i wygłupów toważaszący nastolatkom – szczególnie chłopców w okresie dojrzewania. Jednak w stosunku do nich jest krokiem naprzód. Dobry humor i zabawa ma towarzyszyć całemu życiu jednostki bez względu na wiek i zobowiązania. Ten kto umie się bawić i wygłupiać jawi się jako ktoś, komu należy się szacunek. Im bardziej, więc coś się wyśmiewa lub jednostka się wygłupia, tym bardziej zasługuje na społeczne uznanie i podziw. Stan fun dziś jest promowany przez wielkie marki, które zauważyły w nim potencjał rynkowy. To dodatkowo napędza taką postawę jako coś porządanego, na czym można zarobić, a do tego dobrze się zabawić.

Przyczyny postawy funu

Wydaje się, że fun jest konsekwencją kapitalizmu i długiego okresu względnego pokoju na świecie, a także towarzyszącemu im rozwojowi technologicznemu. Brak wojen i zagrożeń powoduje, że ludzie nie muszą się skupiać na tym, aby przeżyć. Dzięki temu mogą myśleć co zrobić, aby ich życie było bardziej wygodne. Kapitalizm promuje postawy, których naczelnym celem jest materialne bogacenie się, eliminując z zakresu zainteresowania autentyczny rozwój duchowy i społeczny. Ważne jest bogacenie się jednostki i jej dobre samopoczucie. Nie ma miejsca na żadne poświęcenie się dla kogoś, jakiejś idei. Dawne zawody, które cieszyły się uznaniem społecznym ze względu na ich misje społęczną takie jak: żołnierz, policjant, pielęgniarka, lekarz, nauczyciel czy kapłan nie są już żadnym osiągnieciem. Są akceptowane (ale nie podziwiane) o tyle o ile da się na nich zarobić duże pieniądze. Zanikają pozytywistyczne ideały i wiara, że świat może być lepszym miejscem. Promowane są tylko takie postawy czy zawody, które prowadzą do powiększenia majątku lub uznania. Jeśli coś jest trudne to nie należy się tym zajmować, gdyż gdzieś indziej można osiągnąć coś więcej i mniejszy nakładem wysiłku. Liczy się pozycja oraz to, żeby się wyróżnić na tle innych. Rozwija się kult młodości, bogactwa i bycia na topie. Rozwój technologiczny jest jak soczewka, która skupia i wzmacnia panujące postawy, umożliwiając pokonywanie fizycznych ograniczeń i wzrost zasięgu odbioru jednostki. Na tym tle postawa fun, może się rozwijać w sposób nieskrępowany i nieograniczony. Popularni dziś youtuberzy, influenserzy, celebryci stają postawami społecznymi, na których należy się wzorować. Pokazują, że świat może być pełen funu, beztroski oraz do tego przynosić duże pieniądze. Ważne jest, aby się wyróżnić i zapaść w pamięć i przy tym nienapracować się za dużo.  Stąd fun pozbawiony jest głębszej refleksji. Ta bowiem wymaga myślenia, a to już za trudne zadanie w świecie, którym wszystko ma być przyjemne.

 

Related Posts
Share via