Czym jest dusza?

Pytania, czym jest dusza ludzka jest pytaniem niełatwym. Nie jesteśmy wstanie stwierdzić jej naukowymi empirycznymi sposobami. Uznajemy, że jest to jednak nasze prawdziwe ja albo życiowa energia, które przekracza granice materii razem z naszą śmiercią. W pewien sposób życie w ciele jest więzieniem dla duszy, która jest zamknięta w jego granicach. Dusza ma być jednak nieśmiertelna i wraz ze śmiercią zostaje wyzwolona do innego lub ponownego życia.

zobacz więcej

Struktury mózgu a Subiektywne ja

Mózg gadzi determinuje ludzkie popędy.
Układ limbiczny wpływa na nasze emocje i motywacje.
Kora nowa odpowiada za myślenie.

Te trzy układy nie funkcjonują niezależnie od siebie. One na siebie wpływają wzajemnie, ale

zobacz więcej

Krótka anatomia mózgu

Mózg to najbardziej zaawansowany ludzki organ, który steruje wszystkimi innymi narządami. Zachodzą tu procesy świadome i nieświadome, autonomiczne i będące pod wpływem naszej woli. Mózg jest niczym wielka fabryka, która ma swoje działy i pododdziały odpowiedzialne za pewne procesy. Tak jak w fabryce, tak i tu każdy z działów potrzebuje się z innymi komunikować i wymieniać wiedzą. Posiada działy młodsze i starsze, każdy jednak z nich jest ważny, gdyż spełnia określoną funkcję.

zobacz więcej

Piramida Maslowa a potrzeba obiektywizacji własnego ja

Piramida Maslowa opiera się na hierachicznie ułożonych potrzebach. Jest to jedna z głównych koncepcji psychologii humanistycznej. Ta gałąź psychologii stara się docenić wartość człowieka. Słabością jednak je jest empiria tzn. doświadczenia empiryczne często nie potwierdzają jej założeń lub są one bardzo ciężkie do stwierdzenia metodami naukowymi.

zobacz więcej

Transformacja obiektywizacji Subiektywnego ja

Subiektywne ja tworzy poczucie kim jest – swoją tożsamość – poprzez spotkania z innymi Subiektywnymi ja oraz pokonywanie wyzwań – doświadczenia swojego człowieczeństwa i przesuwania granic swoich możliwości. Subiektywne ja w ten sposób obiektywizuje wiedzę o sobie.

zobacz więcej

Subiektywne ja

Subiektywne Ja – czyli to wszystko co myślę o sobie i świecie. Nie jest to obiektywna prawda o świecie. Jest to ja, które odczuwa świat i układa go w swojej głowie.

zobacz więcej

Game of throne is over! New era is comming…

Drugą dekada XXI wieku była serialową epoką Gry o Tron. Epoka ta się właśnie kończy.  Co będzie następną serialową areną naszych spojrzeń? Czy  ten koniec jest rozczarowujący?

zobacz więcej

Czym są nasze demony?

Demona wyobrażamy sobie jako nieczystą istotę duchową, która dręczy ludzi. Jeśli jednak odrzucimy mitologie i zamiast personifikować rzeczywistość, spojrzymy w głąb siebie, to zauważymy, że w istocie swojej demony stanowią cześć naszego wewnętrznego świata – część nas samych.  Każdego człowieka, bez wyjątku.

zobacz więcej

Katolicyzm po polsku

I stało się. Na jaw wyszło, jak są traktowani księża-pedofile w Polsce przez swoich przełożonych. Jak zakłamane są instytucje kościelne, które bardziej chroniły pedofilów, niż wspierały ich ofiary.

Problem leży przede wszystkim w naszym społeczeństwie, które gloryfikowało księży i biskupów, a co oni pokochali. Myśmy dali im prawo do rozstrzygania co jest dobre a co złe. Zapomnieliśmy o tym, że oni są ludźmi.

zobacz więcej
1 2 3
Share via