Kategorie
.

Przesłanie ostatnich więźniów Auschwitz

Rocznica wyzwolenie Auschwitz. Siedemdziesiąta piąta. Jedna z ostatnich w których uczestniczyli Ci, którzy przeżyli to piekło. To właśnie ich przesłanie zdaje się ważnym głosem w dzisiejszym świecie. Doświadczenie świadków eksterminacji i zbrodni tamtych czasów zostawia nam przesłanie, iż my ludzie musimy pamiętać o tym do czego może prowadzi ludzka natura.

Lęk

Auschwitz przypomniała nam o tym do czego może doprowadzić ludzkość ulegająca pokusie ksenofobii bazującej na lęku. Są w nas ludziach takie sfery, że obawiamy się nieznanego, które jawi się nam jako potencjalne zagrożenie naszego statusu quo. Jeśli do tego dochodzą jeszcze inne uczucia jak zazdrość i chciwość powstaje niebezpieczna mieszanka, która może wybuchnąć w nieodpowiednich rękach w postaci aktów wandalizmu, wykluczenia, agresji. Auschwitz jest przykładem tego jak ziarno nienawiści zebrało plony. Jak z wykluczono ludzi z definicji człowieczeństwa w imię szalonej ideologii, która jednak nie wzięła się z nikąd. Rozwijała się powoli, a potem coraz szybciej.

Kraków, Auschwitz, Widok z okna

11 przykazanie

Drugą postawą, która była obecna wokół to postawa obojętności. Postawa, która także wynika z lęku. Tu jednak nie przybiera on aktywnej formy. Ma formę bierną (Lepiej się nie angażować, nie widzieć, nie słyszeć, nie reagować, żeby nie mieć kłopotów), albo wyrachowaną (Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta). Właśnie te formy zarysowały się w narodach, które wiedziały co się dzieje w Auschwitz ale nie reagowały na zło. Odpowiednia reakcja mogła uchronić wiele ludzkich istnień przed eksterminacją. Czy dziś świat nie postępuje podobnie?

Przetrwanie w piekle

Przerwać w piekle Auschwitz oznaczało znalezienie czegoś co pozwalało oderwać myśli od tragedii, która rozgrywała się przed oczami. Dla Batszeby Dagan była to nauka języka francuskiego. Bez książek, zeszytu, długopisu, ale z myślą, że musi się czegoś nauczyć. Marzenie o lepszym jutrze pozwoliło przetrwać odebranie godności ludzkiej i ludzkiego oblicza. Wewnętrzna zdolność do podejmowania niezależnych decyzji utrzymała wolę życia w otaczającym piekle – resztka tożsamości zachowana w sercu. Marzenie o jutrze, które nadejdzie, mimo że wszystko w okół zdawało się mówić, że to fikcja, dawała siłę do życia.

Nie tylko iPhone

Dziś świat dzieci coraz bardziej poznają z mass mediów: telewizji oraz Internetu. Nawet jeśli rodzice starają się kontrolować to co dzieci oglądają i widzą staje się to coraz trudniejsze, a wręcz niemożliwe. Staje się konieczne znalezienie sposobu, który kształtuje ich świat. Istnienie mass mediów wymaga większego kontaktu między dziećmi a nauczycielami i rodzicami. Potrzebne jest znalezienie przestrzeni w której dzieci będą mogły poznać do czego prowadzi szalone ideologie, gdyż dzisiaj są one coraz bardziej rozpowszechniane przez te media i przez to kształtują ludzkie charaktery. Internet stał się źródłem nie tylko wymiana myśli, ale także hejtu i nienawiści. Opowieść o Auschwitz to cenna lekcja, którą uczy myślenia o tym jakie plony może przynieść ziarno lęku i pogardy. Lekcja, która należy odrobić.