Kategorie
.

Społeczeństwo a koronawirus

Koronawirus nie tylko wpływa na nasze zdrowie, ale także dotyka tego jak ludzie przeżywają swoją obecność w społeczeństwie. Przejście epidemii spowoduje zmianę naszej mentalności w tych obszarach, które dotyczą naszego życia społecznego. Jaki obraz się świata wyłania się podczas tej epidemii?

Natura

Natura jest nieprzewidywalna. Człowiek, chce nad nią panować. Pragnie, by była mu posłuszna. Panowanie nad nią daje mu poczucie bezpieczeństwa. Koronawirus weryfikuje miejsce człowieka w ekosystemie Ziemi.

Globalizacja

Dzisiejsza gospodarka jest gospodarką światową.  Choć mamy wrażenie, że procesy w niej zachodzące są daleko od nas, to jednak jest ona o wiele bliżej nas. Rozpowszechnanie się epidemii pokazuje jakie są zależności w kontaktach międzyludzkich pomiędzy narodami.

Polityka

Politycy traktują prawo instrumentalnie, aby realizować przede wszystkim swoje cele. Regulując prawo w czasie pandemii myślą o tym jakie korzyści mogą osiągnąć poprzez takie lub inne działania.

Wojna hybrydowa

Stosunki międzynarodwe to gra interesów między państwami, a szczególnie Imperiami. Stawką jest kontrola łańcuchów dostaw pomiędzy państwami. Ten, kto rozdaje karty ma przewagę nad innymi. Środkami w tej wojnie są fake newsy, poprzez które szuka się winnego zainstniałej sytuacji. Koronawirus przyniesie pytanie kto jest winny tej sytuacji i jak kto sobie z tym poradził.

Współpraca międzynarodowa

Państwa instnieją poprzez poczucie tożsamowści kulturowej, czasem też etnicznej. Każde państwo pragnie mieć sojuszników, które pomoże mu w trudnych czasach. Epidemia Koronawirusa weryfikuje jak trwałe są te więzi. Jaki jest stopień solidarności, a jaki jest stopień dbałości własne interesy.

Przedmiot ochrony

Środki zaradcze starają się chronić rozpowszechnianie się zarazy. Powoduje to wstrzymanie działalności gospodarczej. Rodzi się opór ludzi w wieku produkcyjnym, którzy boją się o swoje interesy i obwaiają bankructwa lub zubożenia. Powstaje pytanie co powinno być przedmotem ochorny i jaki powinien być jej zasięg. Rozpowszechnienie się wirusa może doprowadzić do niewydolności systemu zdrowotnego, zatrzymanie gospodarki na długi czas do bankructwa pańśtwa. Niepewność generuje niepokój i bierną agresje, która może łatwo wybuchnąć.

Swoboda podróży

Możemy spodziewać się zmian w zakresie swobodnego przepływu ludzi. Być może podróżując, będziemy musieli przedstawić aktualne badania lekarskie, poświadczające stan naszego zdrowia a w środkach transportu będzie mierzona temperatura.

Zmiana zwyczajów

Koranwirus zmieni nasze przyzwyczajenia odnoszące się do naszego bezpieczeństwa, kiedy jesteśmy na zewnątrz naszych domów. Będziemy chętniej przebywać w naszych domach. Zrośnie znaczenie usług z dostawą do domu, cyfryzacja społeczeństwa,  nauczanie zdalne oraz e-medycyna. Będziemy bardziej online niż offline, gdyż poczujemy się bezpieczniejsi korzysając z technologii digitalowych.