Stara i nowa droga wzrokowa

W mózgu istnieją dwie główne drogi percepcji wzrokowej. Powoduje to, że pewne informacje wzrokowe są przetwarzane szybciej i nie znikają, kiedy uszkodzimy korę potyliczną.

Nowa droga wzrokowa

Siatkówka prowadzi do przeksztłcenia sygnału falowego w sygnał elektryczny.
Drogi z siatkówki do  kory wzrokowej  zostają skrzyżowane – dzięki czemu cześć neuronów z oka prawego jest obierana w lewej półkuli mózgu i na odwrót.

Kora mózgowa zawiera rejony odpowiedzialne za przetwarzanie aspektów wzrokowych. Są nimi:

  • Rejon V1 odpowiada za detekcję powtarzjących się cech przestrzennych (np. zgodny kierunek liń) oraz mierzy ilość barwy dany koloru. Każdy rejon siatkówki ma swoją reprezentacje w V1 (jest to tak zwana organizacja retinotopowa).
  • Rejon V2 (drugorzędna kora wzrokowa) przetwarza informacje w zależności od ich aspektu tj. następuje podział na grupy komórek, które są odpowiedzialne za ruch, głębię (ostrość), barwę i kształt. Komórki te są położone naprzemiennie względem siebie.
  • Rejon V3 analizuje głębię i odległość .
  • Rejon V4 przetwarza informacje o barwach oraz kształcie.
  • Rejon V5 natomiast zajmuje się przetwarzaniem informacji o ruchu i przestrzenie. Tutaj także łączone są informacje na temat pozycji ciała z informacjami przestrzenno-wzrokowymi.

Droga z siatkówki do kory nie jest jednokierunkowym procesem wstępującym. Istnieją również drogi w przeciwnym kierunku – tujaj z ośrodków wyspecjalizowanych obszarów kory wzrokowej od V1 i do siatkówki. W ten sposób można zakłócić odbiór fali świetlnej na siatkówce. Jest to tak zwany proces zstępujący percepcji wzroku. To właśnie ten proces powoduje halucynajce wzrokowe. Udowodniono, że stymulacja prądem obaszaru  V5 powoduje trudności w percepcji ruchu.

Stara droga wzrokowa

Oprócz drogi przez V1 istnieje w mózgu jeszcze jedna trasa przetwarzania informacji wzrokowej. Jest ona ewolucyjnie starsza, ale także posiada znacznie mniej połączeń neurolnalnych, więc przepustowość informacji kierowanej po tej trasie jest o wiele mniejsza. Prowadzi od siatkówki przez wzgórki czworacze górne, wzgórze do płatów ciemieniowych oraz V1. Do dzięki niej nawet jeśli zostaje uszkodzona kora V1 ludzi potrafią kierować swoje ręce i twarz w stronę przedmiotu nawet wtedy, kiedy go nie widzą (zjawisko to nazywamy ślepowidzeniem). Bezpośrednie połączenie z ośrodkiem orientacji w przestrzeni przyspiesza jednak uzyskanie informacji o ruchu. To z punktu ewolucyjnego punktu wdzenia jest ważniejszy typ informacji, który pozwala na szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia.

Stara Droga Wzrokowa

 

 

Related Posts
Share via