Kategorie
.

Światło widzialne

Światło jest w swojej naturze falą elektromagnetyczną, czyli powarzającym się zaburzeniem energi elekromagentycznej w jakimś ośrodku. Fala ta posiada swoją częstotliwość oraz długość. Na tej podstawie definujemy czym jest światło.

Wszystkie ciała emitują i absorbują fotony – cząsteczki elementarne, które formułują fale. Tylko jednak określona jej długość (odległość między sąsiednimi punktami) jest odbierna przez nasz wzrok. Ten zakres nazywamy światłem widzialnym. Wynosi on od 380nm do maksymalnie 780nm. Nanomentr jest to jedna miliardowa metra, czyli jedna milionowa milimetra.

Zakres światła widzialnego

 

Człowiek wykorzystuje jednak również całe spektrum długości fali w działaności przemysłowej. Fale radiowe umożliwają komunikacje. Podczerwień emituje każde ciało, które wytwarza ciepło. Odpowiednie uprzyrządowanie wykrywające podczerwień wykorzystują ekipy ratunkowe.

Fale jonizujące

Fale poniżej wartości światła widzialnego wykazują właściwości promieniowa jonizującego. Mają one właściwości odrywania elektronów od atomów i cząsteczek, a przez to są niebezpieczne dla człowieka. Ultrafiolet jest wykorzystywany do produkcji światła widzialnego, fale rentgenowskie do diagnostyki medyczne. Promieniowanie gamma towarzyszy reakcją jądrowym.