Stara i nowa droga wzrokowa

W mózgu istnieją dwie główne drogi percepcji wzrokowej. Powoduje to, że pewne informacje wzrokowe są przetwarzane szybciej i nie znikają, kiedy uszkodzimy korę potyliczną.

zobacz więcej

Jak widzimy? Zarys percepcji wzroku

Poprzez wzrok odbieramy najwięcej informacji o świecie. Narząd wzroku jest mocno wyspecjalizowany w odbieraniu różnych infomrmacji ze środowiska. Oddzielne drogi neuronowe analizują kluczowe jego aspekty. To jak widzimy, wynika z budowy naszego aparatu wzrokowego oraz budowy mózgu. Percepcja wzroku prowadzi poprzez nasz układ nerwowy.

zobacz więcej

Krótka anatomia mózgu

Mózg to najbardziej zaawansowany ludzki organ, który steruje wszystkimi innymi narządami. Zachodzą tu procesy świadome i nieświadome, autonomiczne i będące pod wpływem naszej woli. Mózg jest niczym wielka fabryka, która ma swoje działy i pododdziały odpowiedzialne za pewne procesy. Tak jak w fabryce, tak i tu każdy z działów potrzebuje się z innymi komunikować i wymieniać wiedzą. Posiada działy młodsze i starsze, każdy jednak z nich jest ważny, gdyż spełnia określoną funkcję.

zobacz więcej