Kategorie
.

Człowiek i świat natury. Moda na ekologię

Człowiek od wieków rozdarty był pomiędzy tym jaki powinien być jego stosunek do otaczającego świata. Przez tysiąclecia podziwiał, ale i bał się natury. Chciał okiełznać jej siły, a poprzez to sprawić, że staną się jemu posłuszne. W aspekcie psychologicznym miało to zmniejszyć jego lęk, wynikający z niepewności przetrwania w świecie, który z jednej strony go pociągał, a z drugiej napawał grozą. Czy to mu się udało?