Piramida Maslowa a potrzeba obiektywizacji własnego ja

Piramida Maslowa opiera się na hierachicznie ułożonych potrzebach. Jest to jedna z głównych koncepcji psychologii humanistycznej. Ta gałąź psychologii stara się docenić wartość człowieka. Słabością jednak je jest empiria tzn. doświadczenia empiryczne często nie potwierdzają jej założeń lub są one bardzo ciężkie do stwierdzenia metodami naukowymi.

zobacz więcej