Stara i nowa droga wzrokowa

W mózgu istnieją dwie główne drogi percepcji wzrokowej. Powoduje to, że pewne informacje wzrokowe są przetwarzane szybciej i nie znikają, kiedy uszkodzimy korę potyliczną.

zobacz więcej

Jak widzimy? Zarys percepcji wzroku

Poprzez wzrok odbieramy najwięcej informacji o świecie. Narząd wzroku jest mocno wyspecjalizowany w odbieraniu różnych infomrmacji ze środowiska. Oddzielne drogi neuronowe analizują kluczowe jego aspekty. To jak widzimy, wynika z budowy naszego aparatu wzrokowego oraz budowy mózgu. Percepcja wzroku prowadzi poprzez nasz układ nerwowy.

zobacz więcej

Gdzie są emocje w głowie?

Układ limbiczny jest strukturą, która jest uznawana za podstawę naszego emocjonalnego oraz motywacyjnego świata. Zbudowany jest z wielu struktur mózgowych, ale nie obejmuje kory nowej. Jaka jest jego rola w odczuwaniu emocji? Czym są w ogóle emocje?

zobacz więcej

Kora mózgowa

Przodmózgowie obejmuje między innymi korę mózgową. Jest to wyjątkowa cześć naszego mózgu, która stanowi jego finis coronat opus, gdyż jest najbardziej zewnętrzną jego strukturą. Kora mózgowa jest podzielona na dwie półkule, pomiędzy którymi jednak istnieją połączenia – spoidło wielkie oraz spoidło czołowe. Kora mózgowa dzieli się na korę starą i nową.

zobacz więcej

Struktury mózgu a Subiektywne ja

Mózg gadzi determinuje ludzkie popędy.
Układ limbiczny wpływa na nasze emocje i motywacje.
Kora nowa odpowiada za myślenie.

Te trzy układy nie funkcjonują niezależnie od siebie. One na siebie wpływają wzajemnie, ale

zobacz więcej

Krótka anatomia mózgu

Mózg to najbardziej zaawansowany ludzki organ, który steruje wszystkimi innymi narządami. Zachodzą tu procesy świadome i nieświadome, autonomiczne i będące pod wpływem naszej woli. Mózg jest niczym wielka fabryka, która ma swoje działy i pododdziały odpowiedzialne za pewne procesy. Tak jak w fabryce, tak i tu każdy z działów potrzebuje się z innymi komunikować i wymieniać wiedzą. Posiada działy młodsze i starsze, każdy jednak z nich jest ważny, gdyż spełnia określoną funkcję.

zobacz więcej

Piramida Maslowa a potrzeba obiektywizacji własnego ja

Piramida Maslowa opiera się na hierachicznie ułożonych potrzebach. Jest to jedna z głównych koncepcji psychologii humanistycznej. Ta gałąź psychologii stara się docenić wartość człowieka. Słabością jednak je jest empiria tzn. doświadczenia empiryczne często nie potwierdzają jej założeń lub są one bardzo ciężkie do stwierdzenia metodami naukowymi.

zobacz więcej

Transformacja obiektywizacji Subiektywnego ja

Subiektywne ja tworzy poczucie kim jest – swoją tożsamość – poprzez spotkania z innymi Subiektywnymi ja oraz pokonywanie wyzwań – doświadczenia swojego człowieczeństwa i przesuwania granic swoich możliwości. Subiektywne ja w ten sposób obiektywizuje wiedzę o sobie.

zobacz więcej

Subiektywne ja

Subiektywne Ja – czyli to wszystko co myślę o sobie i świecie. Nie jest to obiektywna prawda o świecie. Jest to ja, które odczuwa świat i układa go w swojej głowie.

zobacz więcej

Czym są nasze demony?

Demona wyobrażamy sobie jako nieczystą istotę duchową, która dręczy ludzi. Jeśli jednak odrzucimy mitologie i zamiast personifikować rzeczywistość, spojrzymy w głąb siebie, to zauważymy, że w istocie swojej demony stanowią cześć naszego wewnętrznego świata – część nas samych.  Każdego człowieka, bez wyjątku.

zobacz więcej