Seks przyszłości

Rozwój technologii dotyka wszystkie przejawy ludzkiej aktywności, asymilując, przekształcając lub eliminując je. Jednym z takich obszarów jest seks, któremu kreatorzy technologii także chcą sprzyjać.

zobacz więcej