Refleksje nad solidarnością

Trzydziesta rocznica pierwszych częściowo wolnych wybór skłania mnie do refleksji na temat terminu solidarność.

Piękny termin – solidarność, a więc bezinteresowana troska o innych – stracił swoje znaczenie, kiedy stał się nazwą związku zawodowego (NZZZ Solidarność), partii politycznej (AWS – Akcja Wyborcza Solidarność, Solidarna Polska), celu istnienia państwa „Polska solidarna”.  De facto bowiem słowo to stało się nacechowane interesownością. Solidarność  dzisiaj to obszar sporu – pomiędzy tym kto był lepszy, gdzie stał, co zrobił – z każdej strony politycznego tortu.

zobacz więcej