Światło jako fala elektromagentyczna

Światło jest falą elektromegnetyczną, ale co to de facto oznacza? Spróbujmy przyjrzeć się co stoi za pojęciem fala elektromagnetyczna.

zobacz więcej

Natura światła. Elementarne fotony

Jak to się dzieje, że coś co istniejące jako osoby skończony byt jest odbierane przez inny byt? Jak to się dzieje, że inny byt doświadcza innego bytu? Co łączy te dwa byty? Łączy ich czasem dotyk, ciepło, dźwięk, ale przede wszystkim światło. Czym jest więc światło? Jaka jest jego natura?

zobacz więcej